Skip to content

Kategorija: Društvo

Rubrika se bavi svim životnim temama, odnosno celokupnom društvenom zajednicom, sa posebnim akcentom na analizu socijalnog stanja društva u Srbiji. Pažljivo izabrane teme imaju za cilj da istaknu aktuelne probleme sa kojima se savremeni čovek suočava.